جزئیات کوچکی که من در Good Time (2017) متوجه آن شدم

من اولین بار هرگز متوجه این موضوع نشدم ، اما اکنون احساس احمقانه دارم که آن را ندیدم.

هنگامی که پتینسون در خانه دختر سیاه پوست است ، او به شوخی اظهار می کند که سگها او را دوست دارند ، که این دختر برای او کمی عجیب است. حدس می زنم تصادفی به نظر می رسید. بعداً در وقتی او به آپارتمان آن نگهبان مراجعه می کند ، سگ در حالی که با شخصیت پتینسون خوب رفتار می کند و از او محافظت می کند به پسر دیگر حمله می کند.

مطلب پیشنهادی  کدام یک از بدترین فیلم های نامزد بهترین فیلم هستند؟

پس سگها او را دوست داشتند.

پاسخی بگذارید