جری بروکهایمر تهیه کننده در Bad Boys 4 – “ما در حال حاضر در حال تهیه پیش نویس برای نسخه چهارم هستیم.”

جری بروکهایمر تهیه کننده در Bad Boys 4 – “ما در حال حاضر در حال تهیه پیش نویس برای نسخه چهارم هستیم.”

مطلب پیشنهادی  چگونه جولی اندروز در فیلم "مری پاپینز" ، اولین فیلم او ، به ستاره فیلمبرداری کرد

پاسخی بگذارید