جری بروکهایمر تأیید کرده است که سومین فیلم “TREASURE ملی” در حال فعال سازی در دیزنی است و فیلمنامه ای که در حال حاضر در آن نوشته شده است.

جری بروکهایمر تأیید کرده است که سومین فیلم “TREASURE ملی” در حال فعال سازی در دیزنی است و فیلمنامه ای که در حال حاضر در آن نوشته شده است.

مطلب پیشنهادی  سلام من اسکات آدکینز ستاره DEBT COLLECTORS هستم ، اکنون در VOD & همه سیستم عامل های دیجیتال هستم. آما!

پاسخی بگذارید