جرمی قوی بازیگر روش ، آرون سورکین التماس کرد که او را در مجموعه ای از # شیکاگو7 به او گاز دهد.

جرمی قوی بازیگر روش ، آرون سورکین التماس کرد که او را در مجموعه ای از # شیکاگو7 به او گاز دهد.

مطلب پیشنهادی  گفته می شود مل گیبسون در حال ساخت دنباله "Passion of the Christ" است

پاسخی بگذارید