جدید در جریان بحث و گفتگوی رسمی Megathread (Capone ، Scoob)

[Capone](https://www.reddit.com/r/movies/comments/giek1t/official_discussion_capone_spoilers/)

[Scoob!](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gkfd18/official_discussion_scoob/)

سایر مباحث رسمی دیگر را می توانید در / r / diskutarchive پیدا کنید

مطلب پیشنهادی  احساس شما در تماشای فیلم به زبان مادری خود چیست؟

پاسخی بگذارید