جایی که فیلم های دیگر غیبلی به دنبال ایجاد گفتگو پیرامون موضوعاتی هستند مانند جنگ ، مرگ و الهی ، وحشتناک است ، Whisper of Heart خلاقیتی را که خود غیبلی را به حرکت در می آورد ، جدا می کند و شکل خام این در سازندگان جوان آرزو می کند.

جایی که فیلم های دیگر غیبلی به دنبال ایجاد گفتگو پیرامون موضوعاتی هستند مانند جنگ ، مرگ و الهی ، وحشتناک است ، Whisper of Heart خلاقیتی را که خود غیبلی را به حرکت در می آورد ، جدا می کند و شکل خام این در سازندگان جوان آرزو می کند.

مطلب پیشنهادی  پایان جهان واقعاً گرمترین گرایش از سه گانه Cornetto است

پاسخی بگذارید