“جان ویک 5” تأیید شده توسط Lionsgate؛ Sequel با قسط چهارم به عقب برگردانده می شود

“جان ویک 5” تأیید شده توسط Lionsgate؛ Sequel با قسط چهارم به عقب برگردانده می شود

مطلب پیشنهادی  هالیوود با اخراج های گسترده به عنوان بیز خود را برای جریان آینده تعریف می کند

پاسخی بگذارید