جان هام ، استیون یوئن ، نیکلاس هولت ، صوفیا بوتلا ، آندره ریزبورو ، شارلوت گاینسبورگ و مکنزی دیویس به ستاره در کمدی علمی-فیش “آلفا باند” – مراکز بیگانگان برای اعزام زمین به ماموریت فرستاده شدند. به نظر می رسد آنها غیرقابل استفاده هستند تا زمانی که بیماری احساسات انسانی را نگیرند.

جان هام ، استیون یوئن ، نیکلاس هولت ، صوفیا بوتلا ، آندره ریزبورو ، شارلوت گاینسبورگ و مکنزی دیویس به ستاره در کمدی علمی-فیش “آلفا باند” – مراکز بیگانگان برای اعزام زمین به ماموریت فرستاده شدند. به نظر می رسد آنها غیرقابل استفاده هستند تا زمانی که بیماری احساسات انسانی را نگیرند.

مطلب پیشنهادی  The Beautiful Shots of Mulan (2020)

پاسخی بگذارید