جان مالکوویچ بودن

ما فقط امشب برای اولین بار آن را تماشا کردیم و نتوانستیم یک قسمت را تشخیص دهیم.

هنگامی که لستر / مرتین در ابتدا طرح خود را به لوتی می گوید ، به نظر می رسد جایگزینی 1: 1 است. مرتین لستر را گرفت. انتقال مستقیم

سپس او اتاق خود را پر از دوستان نشان می دهد ، و همه آنها مالکوویچ می شوند یا اینکه همه می میرند؟ برای من منطقی نیست

مطلب پیشنهادی  یک دهه طول کشید تا سرانجام "بدن جنیفر" مخاطبان خود را پیدا کند - این موفق شد با نقض مضامین تجاوز جنسی و استثمار با یک حس تاریک طنز و تکریم ژانر وحشت.

من می دانم که این سورئالیسم است و همه منطقی نخواهد بود. اما منطقی درونی برای جهان وجود دارد. بنابراین من فقط سعی می کنم ببینم که چگونه این کار در آن نمی گنجد ، مانند جزئیات توضیحی که ممکن است از دست داده باشم یا موارد دیگر.

پاسخی بگذارید