جان لیتگو به عنوان یک اشکال تند و زننده

بنابراین مطمئن نیستم که کجا این را ارسال کنم ، اما یادآوری واضحی از فیلمی دارم که مرا به عنوان یک کودک آسیب دید. من 95٪ درصد مطمئنم جان لیتگو در آن حضور دارد. تنها چیزی که من به یاد می آورم که مرا آزار داده است این است که تمام بدن او یک بدن اشکالات بود اما سر او همچنان انسان باقی مانده است. من جستجو کرده ام اما هیچ چیز به نتیجه نمی رسد. من هیچ نقشه ای را به یاد نمی آورم ، فقط تصویر او را به عنوان یک اشکال می دانم.

مطلب پیشنهادی  هفته گذشته با 20 میلیون دلار افتتاح برنامه "شبه جزیره" با عنوان "Bus to Busan" را بازسازی کرد

پاسخی بگذارید