جامعه تجاری آسیایی سیاتل برای تأمین بودجه فیلم کمدی هنرهای رزمی “ببر کاغذی” که یکشنبه در جشنواره فیلم فانتازیا برگزار می شود ، شرکت می کند!

جامعه تجاری آسیا سیاتل برای تأمین اعتبار فیلم کمدی هنرهای رزمی “ببرهای کاغذی” مقدم است که یکشنبه در جشنواره فیلم فانتزیا به تصویب برسد!

مطلب پیشنهادی  درباره کیفیت فیلم های اصلی Netflix ...

پاسخی بگذارید