جاش تانک Fantastic Four به دلیل تلاش برای بازی در طوفان سیاه سو (“Sue Storm”) “بازپرداخت سنگین” شد

جاش تانک Fantastic Four به دلیل تلاش برای بازی در طوفان سیاه سو (“Sue Storm”) “بازپرداخت سنگین” شد

مطلب پیشنهادی  من بازیگر Travis Quentin هستم و شخصیت Ipsen را در فیلم جدید WWII Greyhound در Apple TV ، AMA بازی می کنم!

پاسخی بگذارید