جاستین Kurzel مجموعه فیلم های Caleb Landry Jones ، Judy Davis و Essie Davis را برای فیلم قتل عام پورت آرتور

جاستین Kurzel مجموعه فیلم های Caleb Landry Jones ، Judy Davis و Essie Davis را برای فیلم قتل عام پورت آرتور

مطلب پیشنهادی  بدترین نمونه بازیگر / بازیگر زن که برای اسکار نادیده گرفته می شود چیست؟

پاسخی بگذارید