“تیغه” یکی از تاثیرگذارترین فیلم 25 سال گذشته است

“تیغه” یکی از تاثیرگذارترین فیلم 25 سال گذشته است

مطلب پیشنهادی  Weird Science یک انفجار مطلق است.

پاسخی بگذارید