تیراندازی (1966) – به دلیل طرح وجودی آن ، گیج کننده ترین فیلم وسترن محسوب می شود.

تیراندازی (1966) – به دلیل طرح وجودی آن ، گیج کننده ترین وسترن محسوب می شود.

مطلب پیشنهادی  صحنه های جنسی در فیلم ها

پاسخی بگذارید