توصیه های فیلم !!

از نو 🙂

بنابراین من به دنبال فیلم با یک گروه نوجوان پسران هستم و ترجیح می دهم افراد بزرگسال زیادی درگیر آن نباشند. من خارج از کشور را تماشا کردم و چیزی شبیه به آن فوق العاده خواهد بود! اما من به هر پیشنهادی باز هستم 🙂

من می دانم که به دنبال سنین بین 15 تا 25 سال است ، حتی اگر این فقط فقط نوجوانان نباشد.

مطلب پیشنهادی  آیا شما عملکرد صداگذاری مورد علاقه خود را دارید؟

من از فیلم های قدیمی لذت می برم اما هر زمان عالی کار می کند!

پاسخی بگذارید