توصیه ای برای منتقدین دانشگاهی دارید؟

به راحتی می توان منتقدان را پیدا کرد که نظر خود را در مورد ارزش سرگرمی یا مهارت فنی یک فیلم بیان کنند ، اما دوست دارم افراد بیشتری را پیدا کنم که به زیرنویس و ارزش فرهنگی نگاه می کنند. منتقدان بیشتر در امتداد مگی مای ماهی ، Coldcrashpictures ، Renegadekut یا فیلم با میکی.

مطلب پیشنهادی  چگونه می توانم فیلم های تارکوفسکی را درک کنم؟

هر پیشنهادی دارید؟ قالب ترجیحی یوتیوب یا پادکست است ، بنابراین می توانم در حین کار تماشا / گوش کنم

پاسخی بگذارید