“تور جهانی ترولز” یک موفقیت دیجیتالی است ، اما پایان سالن های سینما را نشان نمی دهد

“تور جهانی ترولز” یک موفقیت دیجیتالی است ، اما پایان سالن های را نشان نمی دهد

مطلب پیشنهادی  "جهنم فقط یک کلمه است": ترور ماندگار از "افق رویداد"

پاسخی بگذارید