توافقنامه مشترک PVD و PVOD اشتراک جوهر جهانی و سینمارک – بیدار شدن در معامله AMC – فیلم هایی که زیر 50 میلیون دلار افتتاح می شوند می توانند پس از 17 روز به PVOD برسند ، در حالی که فیلم هایی که بالای 50 میلیون دلار هستند می توانند 31 روز بعد به PVOD برسند.

توافقنامه مشترک PVD و PVOD اشتراک جوهر جهانی و سینمارک – بیدار شدن در معامله AMC – فیلم هایی که زیر 50 میلیون دلار افتتاح می شوند می توانند پس از 17 روز به PVOD برسند ، در حالی که فیلم هایی که بالای 50 میلیون دلار هستند می توانند 31 روز بعد به PVOD برسند.

مطلب پیشنهادی  منابع کشتارگاه Rulez

پاسخی بگذارید