تهیه کننده “کنستانتین” فاش می کند که آنها برنامه ریزی کرده اند دنباله سختی را در آنجا انجام دهند که کنستانتین با عیسی مسیح ملاقات کرد

تهیه کننده “کنستانتین” فاش می کند که آنها برنامه ریزی کرده اند دنباله سختی را در آنجا انجام دهند که کنستانتین با عیسی مسیح ملاقات کرد

مطلب پیشنهادی  TENET - تریلر رسمی شماره 2

پاسخی بگذارید