تهیه کننده “جان ویک” دستور داد تا Huayi Bros 2.4 میلیون دلار بپردازد ، زیرا استودیوی چینی برای توزیع حقوق سرمایه گذاری کرده است اما نتوانسته فیلم خشونت آمیز را از بدنه سانسور چینی بسازد.

تهیه کننده “جان ویک” دستور داد تا Huayi Bros 2.4 میلیون دلار بپردازد ، زیرا استودیوی چینی برای توزیع حقوق سرمایه گذاری کرده است اما نتوانسته فیلم خشونت آمیز را از بدنه سانسور چینی بسازد.

مطلب پیشنهادی  دانیل بولارد - 3 صبح

پاسخی بگذارید