“تنه” ممکن است در تئاتر محلی شما در حال پخش نباشد – WB دستورالعمل های دقیقی را برای اجرای اپراتورهای داخلی در سراسر کشور صادر کرده است و مقرر می دارد که “Tenet” فقط در صورت باز بودن تئاترهای داخلی بتواند در سالن های فضای باز بازی کند.

“تنه” ممکن است در تئاتر محلی شما در حال پخش نباشد – WB دستورالعمل های دقیقی را برای اجرای اپراتورهای داخلی در سراسر کشور صادر کرده است و مقرر می دارد که “Tenet” فقط در صورت باز بودن تئاترهای داخلی بتواند در سالن های فضای باز بازی کند.

مطلب پیشنهادی  فیلم های جنگی باید از داشتن چنین رنگ هایی خاموش دست بردارند

پاسخی بگذارید