تماس (1997)

فقط تماشا تماس با ما ، فیلم عالی. جودی فاستر نقش های جالبی ایفا کرده است (تماس ، سکوت بره ها ، اتاق وحشت). فیلم جالب ، الهام بخش ، تحریک کننده فکر. من در حدود 4 لیموی جوانه در داخل هستم و فقط می دانم که چرا آنها فقط شخص دیگری را در دستگاه نمی فرستادند تا داستان او را تأیید کند؟ این یک دستگاه است آتشی که دوباره لعنت می کند!

مطلب پیشنهادی  دانلود فیلم زیر نظر

پاسخی بگذارید