تقریباً سه ماه پس از آغاز نمایش ، مستند تونی هاوک “تظاهر می کنم یک سوپرمن” سرانجام توافق توزیع جهانی را در اختیار شما قرار می دهد. – با تمرکز بر موفقیت در حق رای دادن به بازی حق رایانه بازی ویدئویی “Tony Hawk’s Pro Skater” ، بخشی از جریان اصلی را تبدیل به داستان خواهد کرد.

تقریباً سه ماه پس از آغاز نمایش ، مستند تونی هاوک “تظاهر می کنم یک سوپرمن” سرانجام توافق توزیع جهانی را در اختیار شما قرار می دهد. – با تمرکز بر موفقیت در حق رای دادن به بازی حق رایانه بازی ویدئویی “Tony Hawk’s Pro Skater” ، بخشی از جریان اصلی را تبدیل به داستان خواهد کرد.

مطلب پیشنهادی  مجوز برای کشتن (1989) مجبور شد که فیلم وحشتناک ترین جیمز باند باشد

پاسخی بگذارید