تصویر جدید نیکلاس کیج و سوفیا بوتلا در فیلم “زندانیان Ghostland” – یک سارق بانک توسط یک سردار جنگ برای یافتن نوه خود از زندان آزاد می شود. با این حال ، او را به یک کت و شلوار چرمی بسته اند که بعد از 5 روز از بین می رود ، مگر اینکه او با او برگردد.

تصویر جدید نیکولاس کیج و سوفیا بوتلا در فیلم “زندانیان Ghostland” – یک سارق بانک توسط یک سردار جنگ برای یافتن نوه خود از زندان آزاد می شود. با این حال ، او را به یک کت و شلوار چرمی بسته اند که بعد از 5 روز از بین می رود ، مگر اینکه او با او برگردد.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی به کارگردانی کارگردانان 90 ساله (یا مسن تر)؟

پاسخی بگذارید