تصویر جدید تام هالند در سریال “گیلاس” به کارگردانی آنتونی و جو روسو – یک پزشک ارتش با PTSD معتاد به مواد افیونی می شود و برای پرداخت هزینه های اعتیاد اقدام به سرقت از بانک ها می کند

تصویر جدید تام هالند در سریال “گیلاس” به کارگردانی آنتونی و جو روسو – یک پزشک ارتش با PTSD به مواد افیونی اعتیاد پیدا می کند و برای پرداخت هزینه اعتیاد شروع به سرقت از بانک ها می کند

مطلب پیشنهادی  کالیفرنیا می گوید تولید فیلم و تلویزیون می تواند از 12 ژوئن از سر گرفته شود

پاسخی بگذارید