تصویر جدیدی از زندایا و جان دیوید واشنگتن در ‘مالکوم و ماری’ ساخته سام لوینسون

تصویر جدیدی از زندایا و جان دیوید واشنگتن در ‘مالکوم و ماری’ ساخته سام لوینسون

مطلب پیشنهادی  فکر می کنید دهه 1970 بهترین برندگان بهترین فیلم اسکار را داشته است؟

پاسخی بگذارید