تصویر اول از Sci Fi Horror ‘Sputnik’ – تنها بازمانده از یک حادثه سفینه فضایی تنها به خانه خود برنگشته است – پنهان کردن در داخل بدن او یک موجود خطرناک است.

تصویر اول از Sci Fi Horror ‘Sputnik’ – تنها بازمانده از یک حادثه سفینه فضایی تنها به خانه خود برنگشته است – پنهان کردن در داخل بدن او یک موجود خطرناک است.

مطلب پیشنهادی  بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (05/10 / 20-05 / 17/20)

پاسخی بگذارید