تصویر اول از Sci Fi Horror ‘Sputnik’ – تنها بازمانده از یک حادثه سفینه فضایی تنها به خانه خود برنگشته است – پنهان کردن در داخل بدن او یک موجود خطرناک است.

تصویر اول از Sci Fi Horror ‘Sputnik’ – تنها بازمانده از یک حادثه سفینه فضایی تنها به خانه خود برنگشته است – پنهان کردن در داخل بدن او یک موجود خطرناک است.

مطلب پیشنهادی  بهترین بازی در یک فیلم بد یا فراموش شده؟

پاسخی بگذارید