تصویری جدید از «RAYA AND THE LAST DRAGON» دیزنی – در قلمرو معروف به کوماندرا ، زمینی که تصور مجددی دارد و در آن تمدن باستانی زندگی می کند ، یک جنگجو به نام رایا مصمم است که آخرین اژدها را پیدا کند.

تصویری جدید از «RAYA AND THE LAST DRAGON» دیزنی – در قلمرو معروف به کوماندرا ، زمینی که تصور مجددی دارد و در آن تمدن باستانی زندگی می کند ، یک جنگجو به نام رایا مصمم است که آخرین اژدها را پیدا کند.

مطلب پیشنهادی  Arrival: فیلم علمی تخیلی که باید در مرحله بعدی تماشا کنید

پاسخی بگذارید