تصمیمات کوچک و / یا صحنه هایی که یک فیلم را برای شما خراب کردند

گاهی اوقات یک فیلم بسیار خوب است تا لحظه ای که کارگردان تصمیم می گیرد کاری بسیار احمقانه انجام دهد (حداقل از نظر شما) که فیلم را برای شما خراب می کند. بالای سر من موارد زیر است (اگر فیلم های دیگر را به یاد بیاورم به عنوان نظر اضافه خواهم کرد):

مطلب پیشنهادی  من جف براون هستم ، نویسنده و کارگردان وحشت کیهانی هندی ، خانه BEACH ، هم اکنون از Shudder. آما!

* (به بخش نظرات منتقل شد) *

لطفا مثالهای خود را بزنید!

ویرایش: من فکر می کنم مردم رأی مثبت می دهند زیرا آنها عاشق این فیلم ها هستند بنابراین من مثال ها را از پست خود حذف می کنم (به نظرات بیشتر مراجعه کنید)

پاسخی بگذارید