تریلر Half Of It (2020) – Netflix

تریلر Half Of It (2020) – Netflix

https://youtu.be/B-yhF7IScUE

مطلب پیشنهادی  جان سیل نامزد پنج بار نامزد اسکار از دوران بازنشستگی خارج خواهد شد تا به عنوان فیلمبردار در پیش نمایش "Mad Max Fury Road" جورج میلر با محوریت Furiosa جوان خدمت کند.

پاسخی بگذارید