تریلر رسمی فیلم “Feels Man Man” – یک فیلم مستند برنده ساندنس به دنبال مت فوری ، خالق پپه قورباغه ، و تلاش وی برای بازیابی شخصیت پس از همکاری به عنوان سمبل برتری سفید

تریلر رسمی فیلم “Feels Man Man” – یک مستند برنده ساندنس به دنبال مت فوری ، خالق پپه قورباغه ، و تلاش او برای بازیابی شخصیت پس از همکاری به عنوان سمبل برتری سفید

مطلب پیشنهادی  اکنون Twitch به هرکسی اجازه می دهد یک مهمانی فیلم آنلاین را با کتابخانه Amazon Prime Video برگزار کند

پاسخی بگذارید