ترکیه به Netflix سفارش می دهد تا فیلم “Cyers” را پیش از آغاز پخش بلاک کند

ترکیه به Netflix سفارش می دهد تا فیلم “Cyers” را پیش از آغاز پخش بلاک کند

مطلب پیشنهادی  Netflix Halts "The Harder They Fall" به دلیل آزمایش مثبت COVID

پاسخی بگذارید