ترحیم مایکل لونسدیل | فیلم | The Guardian (اگر تماشا نکرده اید زمان تماشای روز شغال است. درخشان)

میت مایکل لونسدیل | | The Guardian (اگر تماشا نکرده اید زمان تماشای روز شغال است. درخشان)

مطلب پیشنهادی  چرا "Gettaca" یکی از بهترین فیلمهایی است که تاکنون ساخته شده است

پاسخی بگذارید