تحلیلگر می گوید: استودیوهایی برای تحکیم ، بهترین استریمرها برای ایجاد بیشترین محتوا به دلیل بحران ویروس ، “تولید و توزیع محتوای رسانه ها به طور دائم تغییر خواهد کرد” ، از جمله تعداد کمتر صفحه نمایش سینمای ایالات متحده و تمرکز بیشتر بر عناوین تنبل.

تحلیلگر می گوید: استودیوهایی برای تحکیم ، بهترین استریمرها برای ایجاد بیشترین محتوا به دلیل بحران ویروس ، “تولید و توزیع محتوای رسانه ها به طور دائم تغییر خواهد کرد” ، از جمله تعداد کمتر صفحه نمایش سینمای ایالات متحده و تمرکز بیشتر بر عناوین تنبل.

مطلب پیشنهادی  فیلم های بسیار کمتر شناخته شده

پاسخی بگذارید