تجربه بدترین تئاتر: نسبت ابعاد butket شده Dunkirk

من وقتی در خانه فیلم های گمشده نشسته بودم ، خاطرات متناوب را پشت سر می گذاشتم و چه نشد ، وقتی این تجربه دانکرک به من بازگشت. من در کشور خودم در خارج از کشور بودم ، در یک زنجیره تئاتر بسیار خوب ، آنها بهترین نمایشگرهای با کیفیت را در آن کشور دارند.

مطلب پیشنهادی  Serpico (1973) الهام بخش و مرتبط تر از همیشه است

من برای دانکرک ، فیلمبرداری ، همه چیز خیلی دوست داشتم. تئاتر نمی دانست که چگونه آن را طراحی کند ، اما نسبت ابعاد فیلم را تنظیم کرد و یک چاک بزرگ فیلم را از روی صفحه نمایش قطع کرد.

یک داستان بزرگ نیست ، فقط یادآوری رفتن به سینماها. بدترین تجربه شما چیست؟

پاسخی بگذارید