تانیا رابرتز ، دختر باند از “A View To A Kill” و “That 70’s Show” Star ، Dead at 65

تانیا رابرتز ، دختر باند از “A View To A Kill” و “That 70’s Show” Star ، Dead at 65

مطلب پیشنهادی  چرا بعضی از بازیگران (نیک کیج ، چارلی شین و ...) در برخی از فیلم ها بازی عالی دارند و در بعضی دیگر واقعاً بازی شلخته دارند؟ آیا این فیلمنامه ، کارگردان ، تهیه کننده ، همبازی ها ، زمان ، حقوق و دستمزد ، موادی است که می خورند؟

پاسخی بگذارید