تابلوهای داستان اصلی ‘Ghostbusters’ جان آب نبات را در نقش لوئی تولی به تصویر می کشد

تابلوهای داستان اصلی ‘Ghostbusters’ جان آب نبات را در نقش لوئی تولی به تصویر می کشد

مطلب پیشنهادی  چه قطعات موسیقی را به یک Fantasia جدید اضافه می کنید؟

پاسخی بگذارید