تئاترهای AMC می گویند منابع نقدی تا پایان سال 2020 یا اوایل سال 2021 “به میزان زیادی” کاهش می یابد

تئاترهای AMC می گویند منابع نقدی تا پایان سال 2020 یا اوایل سال 2021 “به میزان زیادی” تخلیه می شود

مطلب پیشنهادی  تصویر رسمی جدید آنا تیلور-جوی و مت اسمیت در "آخرین شب در سوهو" از ادگار رایت

پاسخی بگذارید