بیگانگان فرود آمده اند! مدرسه ای که فیلم بلند خود را ساخت – این کار به عنوان یک رویای مبهم در ذهن معلم دبیرستان آغاز شد ، اما اکنون 7 ساعت روی زمین در سراسر جهان اکران می شود. و همه کارها ، از بازیگری گرفته تا جلوه های ویژه ، توسط دانش آموزان ، کارمندان و والدین Graveney انجام شده است.

بیگانگان فرود آمده اند! مدرسه ای که بلند خود را ساخت – این کار به عنوان یک رویای مبهم در ذهن معلم دبیرستان آغاز شد ، اما اکنون 7 ساعت روی زمین در سراسر جهان اکران می شود. و همه کارها ، از بازیگری گرفته تا جلوه های ویژه ، توسط دانش آموزان ، کارمندان و والدین Graveney انجام شده است.

مطلب پیشنهادی  استودیوی انیمیشن کیوتو ، مظنون آرسون در ژاپن دستگیر شد ، در اثر استودیوی تولید انیمیشن ، تیراندازی در ژوئیه گذشته کشته شد.

پاسخی بگذارید