بیلی وایلدر درباره آینده فیلم ها صحبت می کند (1986)

بیلی وایلدر درباره آینده فیلم ها صحبت می کند (1986)

مطلب پیشنهادی  نجات تئاتر فیلم به نام فیلمسازان برتر ، ناتو ، MPA ، DGA در نامه ای به کنگره: "تئاترها ممکن است زنده نمانند"

پاسخی بگذارید