بیلی باب تورنتون برای صحنه هایی در Bad Santa مست شد. در صحنه سقوط پله برقی ، تورنتون پس از نوشیدن 3 لیوان شراب قرمز برای صبحانه و پس از آن ودکا و آب قره قاط و سپس چند چراغ جوانه ، واقعاً از دنیا رفت.

بیلی باب تورنتون برای صحنه هایی در Bad Santa مست شد. در صحنه سقوط پله برقی ، تورنتون پس از نوشیدن 3 لیوان شراب قرمز برای صبحانه و پس از آن ودکا و آب قره قاط و سپس چند چراغ جوانه ، واقعاً از دنیا رفت.

مطلب پیشنهادی  What Warner Bros. ’Streaming Strategy معنی برای نتفلیکس و سینماها: یک گفتگو

پاسخی بگذارید