بچه ها چگونه در مورد فیلم ها با دوستان بحث می کنند؟

سلام به همه ، من فکر می کردم که همه شما چند بار تماشا می کنید و چگونه با دوستان و دیگران در مورد آن بحث می کنید؟

من نمی دانم این در اینجا مجاز است یا خیر ، اما اگر وقت دارید (به معنای واقعی کلمه یک دقیقه طول می کشد) ، من به عنوان بخشی از دوره دانشگاهی خود یک نظرسنجی انجام می دهم و واقعاً از برخی پاسخ ها استقبال می کنم.

مطلب پیشنهادی  جیم گافیگان ، جوش هارت نت هیجان انگیز جنایت "تحت تعقیب" به دست آمده توسط Saban Films

[https://docs.google.com/forms/d/1jdYczqky12eoBob80Gtcy2Bn1lkRrJ77LyoIgFC4DHQ/edit](https://docs.google.com/forms/d/1jdYczqky12eoBob80Gtcy2Bn1lkRrJ77LyoIgFC4DHQ/edit)

پاسخی بگذارید