به یافتن صحنه ای در یک فیلم و خود فیلم کمک کنید. به نظر من این فیلم جنگی بود. من فکر می کنم آنها خارج از خانه بودند و شروع به محله های نزدیک می کردند. دو مرد با تپانچه های خود به سمت یکدیگر شلیک می کنند و هر دو از دست همه شلیک می کنند. یکی اسلحه خود را پرتاب می کند ، سپس دیگری نیز می اندازد.

فکر می کنم یکی با دیگری مقابله می کند و یکی چاقو می خورد؟ شاید این جنگ جهانی اول بود. از مبهم بودن بسیار متاسفم ، همچنین مطمئن نیستم که این مکان مکانی برای پرسیدن است ، بنابراین من پیش از این نیز برای آن عذرخواهی می کنم. از هر پیشنهادی قدردانی می شود ، من در ایده آل کلیپی از یوتیوب از صحنه ای که فکر می کنم را دوست دارم ، اما می دانم که متکدیان نمی توانند انتخاب کننده باشند.

مطلب پیشنهادی  مصاحبه با زن پشت فیلم "Cements" از بازی پاریس.

پاسخی بگذارید