به پیدا کردن یک فیلم با نقل قول کمک کنید ، لطفا

پیشاپیش متشکرم

من معتقدم این ممکن است صحنه ای از کلینت ایستوود باشد (یا من می توانستم کاملاً دیوانه باشم و آن را تصور کرده باشم).

صحنه و نقل قول این است:

گای اسلحه را روی شخصیتش کشید (کلینت؟) و او در جواب گفت: “علاوه بر این که من را عصبانی می کنی ، با این کار چه می کنی؟”

گوگل هیچ کمکی نمی کند ، بنابراین من فکر می کنم این یک فیلم دهه 70 یا 80 است. اگر کلینت بود ، این در فاز بد او بود. اما من همچنین ممکن است اشتباه کنم و ممکن است شخص دیگری باشد – بنابراین اجازه ندهید که این روند فکر شما را کدر کند.

مطلب پیشنهادی  در دون ، پل آتریدس یک جهاد رهبری کرد ، نه یک جنگ صلیبی در اینجا به همین دلیل مهم است.

بازهم از همه شما برای همه و همه کمکها متشکرم این نقل قول فقط یک خارش در مغز من است که باید خراشیده شود.

پاسخی بگذارید