به نظر نمی رسد هیچ کشوری برای پیرمردها وجود داشته باشد و خون وجود داشته باشد. آیا این معمول است؟ آیا شما همین اتصال را برقرار می کنید؟

هر وقت NCFOM یا TWBB را می بینم بلافاصله به دیگری فکر می کنم. من نمی دانم چرا چرا که تا آنجا که من می دانم هیچ چیز ارتباطی بین این فیلم ها ندارد. آیا این ارتباط مشترکی است که دیگران بین این فیلم ها برقرار کرده اند؟ من تعجب می کنم که آیا کسی می تواند بیان کند که چرا دو فیلم به ظاهر نامربوط از این قبیل به نوعی می توانند از نظر ذهنی با هم جفت شوند.

مطلب پیشنهادی  Ad Astra در عین کمبود ، دقیقاً همان نوع علمی تخیلی است که می خواهم بیشتر ببینم

و با توجه به این یادداشت ، آیا هر یک از شما می تواند به فیلم های دیگری فکر کند که از این نوع پدیده اتصال فانتوم مشترک هستند؟

پاسخی بگذارید