به نظر شما بهترین بازیگری که امروز کار می کند چیست؟

قطعاً چند مورد وجود دارد. من باید بگویم تام هاردی. این مرد هرگز ناامید نمی شود. شدید و بد و نقش هایش تجسم او به عنوان بازیگر است.

آدام درایور هم به ذهن می آید. این مرد برای جنگ ستارگان خیلی خوب بود. او تا به حال هر چه که باشد بیانهای درخشان صورت را بطور منسجم بیان می کند و طیف گسترده ای از احساسات را برای ارائه دارد.

مطلب پیشنهادی  ایندیانا جونز 5 - عصر بازیگران و نقشی که آنها بازی می کنند

پاسخی بگذارید