به من کمک کنید نوع خاصی از صحنه های یک فیلم را پیدا کنم.

من مطمئن هستم که این فیلم در انبوه فیلم ها نشان داده می شود ، اما برای زندگی من نمی توانم به هیچ چیز فکر کنم.

من به دنبال صحنه ای هستم که شخصیتی به دلیل دانستن بیش از حد توسط شرور مورد تهدید قرار می گیرد و در امتداد “من چیزی نمی گویم ، قسم می خورم” چیزی می گوید. سپس شرور با چیزی شبیه به “من می دانم” پاسخ می دهد و بلافاصله آنها را می کشد. چیزی با اسلحه ترجیح داده می شود ، اما هر چیزی مثر است.

مطلب پیشنهادی  لباس پوشیدن روی تیپ "Killer Crossdresser": آیا ذاتاً مسئله ساز است؟

با عرض پوزش اگر این تغییر فرعی مناسب نیست ، در صورت لزوم پست را حذف می کنم.

پاسخی بگذارید