به من کمک کنید فیلم را پیدا کنم لطفا!

چه فیلمی است که در آن زن آدمکش پس از یادگیری وارد خانه ای از مأموریت ثروتمند می شود ، تله ای را برای او تعیین می کند ، بنابراین او را گرفتار آویزان کردن پای او از سقف می کند و سپس او را مجبور می کند مبلغ زیادی را به همسرش بپردازد. از پول و به او دوباره زحمت؟ من این را از تریلر به یاد دارم و همیشه می خواستم را ببینم اما به نظر نمی رسد که آن را پیدا کنم! با تشکر!

مطلب پیشنهادی  لیست تماشای همه شما؟

پاسخی بگذارید