به من کمک کنید این فیلم را پیدا کنم!

یک فیلم طولانی به وضوح به نام “آفتاب” وجود دارد ، قدیمی و سیاه و سفید است.

این فیلم در مورد ماه و رابطه خورشید است ، آنها در مورد یک کودک ظهر صحبت می کنند و راوی آن پیرمردی است که تنها شخصی است که از رابطه خورشید و ماه اطلاع دارد.

مطلب پیشنهادی  31 فیلم باستر کیتون: "بزرگترین بازیگران طنز" ، "یکی از بزرگترین فیلمسازان تمام دوران"

با تشکر از شما برای همه کمک ، هر گونه کمک قدردانی است. این یک فیلم بسیار مهم برای من است. متشکرم!

پاسخی بگذارید